Welkom bij de Nobele Orde

Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de PAPEGAY” als “Orde van verdiensten” eretekens aan gildebroeders en andere schutsbroeders welke zich door hun houding, inzet of kunnen, lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen.

Ook uw vereniging, als volwaardig erkende historische schuttersgilde of schutterij, is gemachtigd verdienstelijke leden eervol te laten opnemen in de “Ordo Nobilis Papegayi”.

De “Nobele Orde van de Papegay” hecht veel waarde aan het specifieke en ceremoniële karakter van haar Investituur, het uitreiken van de onderscheidingen. Deze manier van handelen heeft de basis gelegd voor het succes van de NOBELE ORDE van de PAPEGAY.

Toetreding of promotie

Elke persoon die zich inzet voor een Gilde of Vereniging kan, mits bepaalde voorwaarden, gelauwerd worden door de Nobele Orde.
Download:

Deadline voor het indienen van de dossiers is 1 september.
Meer informatie over de voorwaarden tot rangneming of promotie.

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het oplossen van kinderarmoede in België.