75 jaar kring Nijmegen De Betuwe…

De Nobele Orde was uitgenodigd op het 75-jarig jubileum van de Kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe dat doorging op zaterdag 28 en 29 mei jongstleden.

De Orde werd vertegenwoordigd door haar Kanselier Bart De Baere met echtgenote en Vice-Voorzitter Jan Wannet, referendaris voor Gelderland.

Een 13-tal gilden van de kring , schutterijen , vendeliers , marketentsters, bielemannen, muziekkorpsen…allen zo’n 250 man sterk waren uitgenodigd door Millingen aan de Rijn voor hun festiviteiten.  Wel 120 vrijwilligers maakten de dienst uit hierbij geholpen door de stedelijke overheid.  Dit alles onder het devies van “Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid”.

De Kring-Voorzitter Hans Schreven ridder in de Nobele Orde opende de receptie op zondag met een zeer mooie speech en Wim Sanders, Voorzitter van de Federatie , Commandeur in de Nobele Orde, overhandigde een Oorkonde waarop de Kanselier van de Orde een herinnerings plakket schonk. 

Het was een hartelijk en warm weerzien met vele leden van de Nobele Orde. Afspraak op het Landjuweel van de Gelderse Schuttersfederatie van St. Hubertus te Giesbeek op 12 juni, waar de Orde zal vertegenwoordigd worden door Vice-Voorzitter Jan Wannet en Referendaris Paul Altorf.

Het was een prachtig feest met nieuwe kampioenen en laureaten, een opsteker voor de kring na de moeilijke voorbije maanden.

Voor verdere foto’s en uitgebreide verslagen verwijzen we naar de link http://www.schutterskringnijmegen-betuwe.nl/