G r and Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles

Op 11/05 ging het jaarlijkse patroonsfeest van de Grand Serment de Saint Georges door te Brussel. 

Tijdens een plechtige hoogmis in de Zavelkerk werden de kampioenen aangesteld,  evenals 7 nieuwe leden!  Dit in aanwezigheid van vele bevriende gilden en verenigingen en de vertegenwoordiger van de Koning. 

Voor de Nobele Orden waren aanwezig, de Kanselier, Griffier en penningmeester. 

De H. Mis werd gevolgd door een optocht naar het lokaal onder het paleis van de Koudenberg waar een zeer geslaagde receptie werd gehouden.

Naar de foto’s.