Algemene Vergadering van de Ordo Nobilis

De Algemene Vergadering werd gehost door Referendaris Henk Tabbers en zijn lieve echtgenote Margriet in de orangerie van het kasteel Oud Valkenburg te 6305 AA Schin op Geul.

Eindelijk, na de corona periode, was het een warm weerzien van de leden van de Raad, de Referendarissen , Assessoren en de leden, de vergadering verliep zeer gemoedelijk en vriendschappelijk. 56% van de stemgerechtigde leden waren aanwezig of hadden volmacht verleend. Het verslag van het werkjaar 21 werd voortgebracht, u vindt dit terug op de bladzijde “nieuws” van de website. De Orde blijft financieel gezond en ons sociaal werk van Pelicano wordt verder gesteund.
Mevr. Monique Van Put werd herkozen als Tresorier. Ondervoorzitter Richard Huynen beëindigde op zijn verzoek zijn mandaat en wordt door de vergadering vereerd met de titel van Ere- Ondervoorzitter en plaatsvervangend Grootmeester. Dhr. Jan Wannet Referendaris voor Gelderland, volgt op als Ondervoorzitter gezien zijn grote inzet voor de Orde. Ons betreurde Raadslid Jacques Collot(+) wordt vervangen door Raadslid Guy Faizelot, Referendaris voor Frankrijk en voltooit het mandaat.

De controleurs van de boekhouding, Mevr. Maria Smeyers en Dhr. Robert Engelen worden herkozen als controleurs van de boekhouding.

Onze website wordt in 24 maanden tijd door 23.283 mensen bezocht, dit is ongeveer 1.000 per maand. De webmaster Didier Verscheure vraagt om zoveel als mogelijk evenementen door te geven voor de “agenda” op de website”.

Info wordt verstrekt over de organisatie van de volgende Investituur te Brugge op 5 en 6 november…info volgt verder.

De vergadering wordt in de beste sfeer afgesloten en volgende afspraak op het Kapittel voor de promoties en de opnames in de Orde is gepland op 3/9 weerom te Oud Valkenburg.