Boodschap van de Kanselier

Beste leden van de Raad van Bestuur, Referendarissen, Ere-leden, sympathisanten,…

Belangrijk..  gelieve alvast volgende data te noteren…

Zaterdag 13.04.2019   Algemene Vergadering te Lier (BE).

Zaterdag 07.09.2019  Kapittelvergadering (toetredingen, promoties…in de Nobele Orde) te Lier (BE).

Zaterdag 23.11.2019   44° Investituur  (plaats wordt nog meegedeeld).

Voor de referendarissen die nog niet de overgang maakten van de drop-box naar de Private Web-cloud van de Orde kan u steeds beroep doen op onze Web-master Didier.  Hij kan van op afstand uw PC overnemen en de installatie doen.  Hij is te bereiken via Didier@ordonobilis.org de oude dropbox met alle info zal dan verdwijnen in de loop van de maand maart. Vlug dus!!

Het gebruik van de Web-cloud is zeer belangrijk voor alle info en hulp die u kan gebruiken bij de verdere uitbreiding van de Orde en de ondersteuning van uw mooie werk.

Koken kost geld…  Elk jaar willen wij een kwaliteitsvolle Investituur aanbieden in een prachtig kader.  Dit kost uiteraard veel geld.  Wij zoek dus sponsors die onze werking kunnen ondersteunen.  Kent u dergelijke mecenassen ?  Spreekt u hen dan aan ?  Jaarlijks, behoudens de andere inkomsten (lidgelden, giften..),  hebben we een luttel bedrag van 3.000 € nodig om de werking “rond” te krijgen.  We kunnen logo’s plaatsen op onze website www.Ordonobilis.org , onze drukwerken, nieuwsbrieven..  Ook een prominente aanwezigheid op de Investituur is zeker te regelen.  Kent u dergelijke personen, bedrijven, graag een seintje.  Elke € is welkom!  Dank u!

Het EGS organiseert een “bedevaart” naar Rome van 31/10 tot 3/11 ek.  Informatie vindt u op de website www.Ordonobilis.org  Om de goede band met het EGS te benadrukken zal ik met mijn echtgenote aanwezig zijn aldaar.  Vergezelt u ons ? graag een seintje op Kanselier@ordonobilis.org

Lidgelden 2019. Vorige week heeft onze Secretaris Luc,  de brieven verzonden om de jaarlijkse lidgelden te vragen. Het bedrag ad slechts 15 €,  ondersteunt onze werking.  Kunt u de gekende en ongekende, toekomstige  leden en sympathisanten motiveren en onze werking mogelijk te maken ?  Vergeet niet dat wij een deel afstaan aan ons sociaal werk voor arme kinderen www.Pelicano.be

Met dank aan allen voor uw steeds schitterende inzet.

Bart De Baere

Kanselier/ Voorzitter

Ordo Nobilis.