De Nobele Orde was op het jaarfeest van de Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbaletriers de Bruxelles.

12 mei 2018

Op 12 mei jongstleden vierde de Gilde van de Grand Serment Royal haar 637° verjaardag. Op haar uitnodiging is Kanselier Bart De Baere graag ingegaan.

Na een zeer mooie Gildenmis in de kerk van de Onze Lieve Vrouw van de Zavel, opgeluisterd door Mezzo-sopraan Aveline Monnoyer en geleid door de kapelaan van de Gilde Mr. Mario Rosas, trokken de aanwezigen naar het gildelokaal.

In het prachtige museum en gildenhuis werden alle gasten getrakteerd op de lekkerste Brusselse bieren en hapjes allerlei geserveerd door de bevriende Brusselse gilden, broederschappen en verenigingen 

Het was een hartelijk weerzien met oude vrienden Doyen-Chef, Hugues Grégoir, de nieuwe Referendaris Rudy Peereboom en vele gemedailleerden van de Nobele Orde.  Ook de drie andere Brusselse hoofdgilden waren present op het appel.

Een prachtig feest voor een prachtige gilde onder een stralende zon!