Eervolle erkenning van de medailles van de Nobele Orde door de Grand Serment Royal et de St. Georges des Arbalétriers te Brussel

De Code van Gewoonten en Tradities van de ‘Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles’ bepaalde dat enkel de Koninklijke medailles van het Gilde opgespeld mochten worden op het officiële harnas.

Op voorstel van onze Brusselse Referendaris, Rudy Peereboom, heeft de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van het Gilde een ontwerp van wijziging van de genoemde Code voorgelegd om ook het dragen van medailles van de Nobele Orde van de Papegay op het harnas van de kruisboogschutters toe te staan. De Algemene Vergadering van 4 april 2024 heeft dit voorstel goedgekeurd. 

Na de benoeming op 18 januari van onze Kanselier, Bart de Baere, als Erelid van het Gilde, versterkt deze nieuwe beslissing nogmaals de banden tussen beide verenigingen.