Investituur 2019 in Dormagen (DE)

De Nobele Orde maakt zich klaar voor haar 44ste Investituur die dit jaar doorgaat op zaterdag 26 oktober in Dormagen (DE). Noteer deze datum alvst in je agenda. De dossiers voor rangneming dienen ingediend te worden ten laatste tegen zaterdag 7 september 2019. De voorwaarden voor rangneming vindt je hier. Meer info volgt…

Der Nobele Orden bereitet sich auf seine 44. Investition vor, die dieses Jahr am Samstag, den 26. Oktober in Dormagen (DE) stattfinden wird. Notieren Sie sich dieses Datum in Ihrem Tagebuch. Die Dateien für das Ranking müssen bis spätestens Samstag, 7. September 2019 eingereicht werden. Die Bedingungen für die Verleihung der Rangstufen finden sie Hier. Weitere Infos folgen …

L’Ordere Noble se prépare pour son 44e investissement, qui aura lieu cette année le samedi 26 octobre à Dormagen (DE). Notez cette date dans votre agenda. Les dossiers de classement doivent être soumis au plus tard le samedi 7 septembre 2019. Vopus trouverez mes conditions de prise de rang ou de promotion ici. Plus d’infos suivront …