Kanselier opgenomen als Erelid in de Grand Serment Royal et de St. Georges te Brussel

Tijdens de jaarlijkse receptie van de Grand Serment Royal et de St. Georges des Arbalétriers de Bruxelles, werd Kanselier Bart De Baere, van de Nobele Orde, opgenomen als Erelid. Dit gebeurde in aanwezigheid van vele leden van het gild, de Orde en bevriende andere gilden,  alsook  het stadsbestuur van Brussel. Ook de conservator van het museum, Paleis op de Coudenberg viel de eer te beurt.

De Doyen Chef, van het Gild, de heer Michel Duponcelle, bijgestaan door het bestuur,  sprak de rede uit, waarop de ontroerde Kanselier dankte voor de uiterst bijzondere eer.  Als geschenk overhandigde hij dan op zijn beurt een prachtig historisch boek over de geschiedenis van Brussel aan het Gild.

De aanwezige leden van de Orde, Katelijne Debedts, Griffier Luc Borgions , Penningmeester Monique Van Put en Referendaris van de Orde voor het Brussel Hoofdstedelijk gewest, Rudy Peereboom,  werden in de bloemetjes gezet gezien de eretitel werd verleend voor de algemene inzet van de Ordo Nobilis in het historische Gildewezen in Europa.  De titel is een zeer mooie erkenning voor het werk in de laatste 48 jaar van de Orde voor het behoud en verspreiden van de traditie in een groot deel van Europa. Het erelidmaatschap straalt af op de hele Orde.

Een zeer uitgebreide receptie volgde in het prachtige museum en gildehuis onder het Koninklijk Paleis te Brussel met ontmoeting van veel nieuwe en oude vrienden. Uiteraard stroomde de Geuze en de Lambiek overvloedig!

Link naar de foto’s.