Nieuwsbrief 2022

2020 was niet een jaar om echt te onthouden. 2021 Evolueerde eerst naar betere tijden maar dan kwam de omslag, het virus vond zichzelf opnieuw uit en het aantal besmette personen liep terug in stijgende lijn.  Zal er ooit een einde aan komen ?  Zo dacht men ook in het begin van…

Lees de nieuwsbrief.

Erratum

Une erreur typographique s’est glissée dans la newsletter précédente : l’Investiture 2023 aura lieu à Crépy en Valois (Fr), et donc pas à Valenciennes comme annoncé précédemment.

In de vorige nieuwsbrief is een zetfoutje geslopen: de Investituur 2023 gaat door in Crépy en Valois (Fr), en dus niet in Valenciennes zoals eerder aangekondigd.

Im letzten Newsletter hat sich ein Tippfehler eingeschlichen: Die Investitur 2023 findet in Crépy en Valois (Fr) statt und somit nicht wie angekündigt in Valenciennes.