Oproep tot vrede!

De Nobele Orde sluit zich aan bij de vredesoproepen van haar Beschermeer ZKKH Karl von Habsburg en onze vrienden van het EGS en de Ridderorde van St. Sebastianus. 

Wij roepen op tot stopzetting van de brutale aanval op een autonome natie in Europa en veroordelen scherp de agressie tegen het Ukraînse volk.

Ingevolge de gebeurtenissen in Oekraïne heeft het bestuur van de Nobele Orde besloten zich aan te sluiten bij het EGS om hun initiatieven ten gunste van de getroffen bevolking te ondersteunen.  De Nobele Orde heeft 750 € geschonken uit haar reserve.  Wij nodigen iedereen uit om dit verder te doen en mogelijke bijdragen of giften te storten op rekening


EGS Region 1
Volksbank Bigge-Lenne eG,
IBAN: De21 4606 2817 3545 9840 00
BIC: Genodem1SMA
Mededeling : Ukraïne -Solidaritätshilfe”


Met dank voor uw bereidwilligheid en bijzondere dank voor onze vrienden van het EGS die de initiatieven centraliseerden. Dank ook voor allen die in stilte zich inzetten voor alle hartverwarmende acties, hoe klein ook, om de getroffen bevolking daadwerkelijk bij te staan.

In warme genegen groet aan allen. 

Ordo Nobilis

Bart De Baere

Kanselier

Lees hier de brief van EGS…