Pelicano & Ordo Nobilis

Pelicano bedankt de Ordo Nobilis  – Pelicano dankt dem Ordo Nobilis – Pelicano remercie l’Ordo Nobilis

Dank zij de medewerking van jullie allen kan Ordo Nobilis jaarlijks een gift overmaken aan Pelicano. Traditiegetrouw geschiedde dit ook in 2022. Dat Pelicano onze schenking bijzonder weet te appreciëren kan je in bijgaande bedankingsbrief lezen.

Ook jouw bijdrage is belangrijk…

Dank der Zusammenarbeit von Ihnen allen kann Ordo Nobilis Pelicano jährlich eine Spende zukommen lassen. Traditionell ist dies auch 2022 passiert. Dass Pelicano unsere Spende sehr schätzt, können Sie im beigefügten Dankesschreiben nachlesen.

Ihr beitrag ist auch wichtig…

Grâce à la coopération de vous tous, Ordo Nobilis peut faire un don annuel à Pelicano. Traditionnellement, cela s’est également produit en 2022. Vous pouvez lire dans la lettre de remerciement ci-jointe que Pelicano apprécie vraiment notre don.

Votre contribution est également importante…