Sopron (Hongarije-Hongrie-Ungarn)

24 februari 2018

Bezoek Sopron (Hongarije)  – 24 februari 2018 ” Vlagwijding” 11e Huzarenregiment “Ferdinand I.

Visite de Sopron (Hongrie) – 24 février 2018 “Bénédiction de drapeau” 11th Hussarsregiment “Ferdinand I.

Visit Sopron (Ungarn) – 24. Februar 2018 “Flaggendesign” 11. Husarenregiment “Ferdinand I.

De Nobele Orde werd uitgenodigd door de Heer Michael FOHLER, stichter van het 11e Huzarenregiment Ferdinand I en toekomstig Referendaris van de Nobele Orde voor Hongarije en Oost-Oostenrijk.

Dit ging door ter gelegenheid van de vlaggenwijding van hun Huzarenregiment Koning Ferdinand I. De Nobele Orde was zeer vereerd om hierop te kunnen ingaan, en Gildebroeders Robert ENGELEN (Assessor en Groot-Officier) en zijn gade Maria SMEYERS (Officier) van de Mechelse Kolveniersgilde kweten zich van hun taak. Zij zijn buitengewoon hartelijk en positief ontvangen geworden en konden enkele prachtige dagen doorbrengen in Sopron, Szombathely en Fertod, en hadden goede contacten met de anderen deelnemers.

De hoogtepunten van deze reis zijn echter de overhandiging van een geschenk van de Nobele Orde van de Papegay aan Aartshertog Georg van HABSBURG en zijn vrouw Hertogin Eilika van OLDENBURG.

L’Ordre Noble a été invité par M. Michael FOHLER, fondateur du 11ème Hussarsregiment Ferdinand I et futur Référendaire de l’Ordre Noble pour la Hongrie et l’Autriche de l’Est.

Cela c’est déroulé à l’occasion de la bénédiction du drapeau de leur régiment de hussards, le Roi Ferdinand I. L’Ordre Noble était très honoré de pouvoir répondre, et Robert Engelen (Assesseur et Grand Officier) et son épouse Maria SMEYERS (Officier) du Mechelen Kolveniersgilde y étaient. Ils ont reçu un accueil extrêmement chaleureux et positif et ont pu passer quelques jours merveilleux à Sopron, Szombathely et Fertod, et ont eu de bons contacts avec les autres participants.

Les points culminants de ce voyage, cependant, sont la présentation d’un cadeau de l’Ordre Noble du Papegay à l’Archiduc Georg de HABSBURG et son épouse Duchesse Eilika d’OLDENBURG.

Der Noble Order wurde von Herrn Michael FOHLER, dem Gründer des 11. Husarenregiments Ferdinand I. und zukünftigen Referendar des Noblen Ordens für Ungarn und Ostösterreich eingeladen.

Dies wurde anlässlich der Flaggenbezeichnung ihres Husarenregiments König Ferdinand I. fortgesetzt. Der Noble Orden war sehr geehrt, antworten zu können, und Gildebrüder Robert ENGELEN (Assessor und Großoffizier) und seine Frau Maria SMEYERS (Offizier) der Mechelen Kolveniersgilde wahren anwesend. Sie wurden sehr herzlich und positiv aufgenommen und konnten einige schöne Tage in Sopron, Szombathely und Fertod verbringen und hatten gute Kontakte zu den anderen Teilnehmern.

Die Höhepunkte dieser Reise sind jedoch die Übergabe eines Geschenks des Noblen Ordens des Papegay an Erzherzog Georg von HABSBURG und seine Frau Herzogin Eilika aus OLDENBURG.