Willy van der Heijden

13 april 2020

Diep bedroeft zijn wij met het verlies van onze gildebroeder

Willy van der Heijden

Het is een buitengewoon betreurenswaardige samenloop van omstandigheden dat wij onze gildebroeder niet als afscheid kunnen omringen. Want vanwege het coronavirus is het van overheidswege voor de leden en sympathisanten van het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina niet toegestaan samen als groep Willy een laatste gildegroet te brengen

Op de kist, liggen zijn hoed met agraaf, zijn sjerp en een foto. In de gildekapel te Nistelrode brandt een gedachteniskaars en zijn naam staat in het gedenkboek dat permanent voor het gildealtaar in de St. Lambertuskerk ligt.

We kennen Willy als een opgewekte, behulpzame gildebroeder die regelmatig klaarstond om een helpende hand te bieden. Vaak was hij aanwezig op de GILDENHOF waar hij zich thuis voelde tot hij noodgedwongen verhuisde naar Uden. Hij kon honderd uit praten over zijn grote hobby ‘het koningshuis’. En had veel plezier met het jeu de boulesspel tijdens de club bijeenkomsten.

Willy werd in november 1995 geïnstalleerd als gildebroeder en bekwaamde zich als geweerschutter. En behaalde zowel in 1998 alsook in 2006 de eervolle titel van gildekoning. Als herinnering daaraan schonk Willy twee mooie konings-schilden die een plaats op het zilvervest hebben.

Willy was present op de gildedagen in binnen- en buitenland en is internationaal onderscheiden door de Nobele Orde van de Papegay met een zilveren medaille. Deze Europese orde honoreert personen voor hun verdiensten aan het schutters- en gildewezen.

Wij zullen de herinneringen die hij achterlaat koesteren en zijn dankbaar voor al hetgeen hij heeft bijgedragen aan ons gilde.

Als blijvende herinnering aan hem wordt een zilveren schild met zijn naam en zijn gilde-functies in de gedenkboom geplaatst.

De boom heeft een centrale plaats in ons gildehuis.

Op deze wijze is hij blijvend in ons midden en zullen de gildezusters, gildebroeders en sympathisanten met respect de naam uitspreken van onze gildebroeder:

Willy van der Heijden

Uitgesproken door een familielid tijdens de afscheidsdienst woensdag 8 april 2020