Beste wensen

Goede vrienden en sympathisanten van de Nobele Orde,


2020 moest voor de Orde het 45° jubileumjaar worden met aangepaste feestelijkheden. Hoe anders evolueerde het allemaal.

Wij danken u allen voor de inspanningen die u leverde om ondanks tegenspoed toch een positieve uitkomst te geven aan tegenslagen. Hoe de handen in elkaar werden geslagen om elkaar te blijven contacteren, zij het op andere creatieve manieren. Hoe er gebouwd werd, soms letterlijk aan nieuwe plaatsen van ontmoeting. Hoe verenigingen, gilden,… hun werking evalueren en nieuwe richtingen opzochten. Hoe warme vriendschappelijke banden werden bevestigd om schouder tegen schouder een nieuwe toekomst voor te bereiden.

In schoonheid en kracht bouwen we allen gezamenlijk aan een nieuwe toekomst waar warme, echte vriendschap en traditie de hoekpijlers zijn van ons vertrouwde huis.

In naam van mezelf maar ook in naam van het Bestuur en alle Referendarissen en Assessoren, zeer hartelijke dank aan allen, voor je inzet en je moed.

Binnenkort breken de feestelijke, gezellige dagen aan die we op een andere manier zullen vieren. Kerstmis en Nieuwjaar zijn feesten van licht en hoop en genegenheid. Hieruit zullen we hoop en kracht putten voor een gezond, gelukkig en succesvol Nieuw Jaar.

Kanselier en voorzitter, Bart De Baere
Vice-voorzitter, Richard Huynen
Griffier, Luc Borgions
Schatbewaarder, Monique Van Put
Raadsleden, Jan Wannet & Jacques Collot
Ereraadslid, Ton Vorstenbosch
Webmaster, Didier Verscheure