Hilde Smits

27 augustust 2019

In Memoriam Hilde Smits, Ere-Griffier van de Nobele Orde.

Beste familie en vrienden, beste leden van de Nobele Orde in al uw graden en hoedanigheden, en zeer in het bijzonder , beste Martine, Marc, Yentl, Diandra en Maxime

Hilde is geboren te Deurne op 12 april 1935 en overleden in het woonzorgcentrum St.-Anna te Herentals op 24 augustus jongstleden.

Afscheid nemen is van herinneringen het stof afnemen,  mijmeren over wat voorbij is en liefdevol inpakken om nog lang te koesteren.

Het is goed , bij dit afscheid, stil te staan bij wat Hilde betekende voor onze Orde, stil te staan bij het grote werk dat zij verrichtte en de warme genegenheid dat Hilde had/heeft voor hen die haar omringen.

Indien mijn informatie correct is zette Hilde haar eerste stappen in de traditie van de schutterij bij Den Crans te Antwerpen, toen net opgericht,  waar zij op 21/3/71 goud won met kruisboog op de 6 meter, koning werd met karabijn in 1974 en prins met de kruisboog 6m in 1976.  Later wordt ze in de gilde thesaurier en wordt daar zeer gewaardeerd voor haar inzet met raad en daad. Hilde is een hartelijke en warme vrouw.

Haar partner Robert ”Bob” Wuyts lag ook aan de grondslag van het feit dat Hilde de oprichting van de Conventie der stedelijke Schuttersgilden meemaakt in 1970 waar ze ook thesaurier wordt.  Voor die functie en haar inzet in het algemeen wordt Hilde in 1975 opgenomen in de Nobele Orde met de onderscheiding van bronzen medaille.  Al snel wordt ze ook aldaar Thesaurier , functie haar op het lijf geschreven gezien ze ook in haar gewone leven boekhoudster is.   Zij is punctueel, zeer geordend, gaat zeer methodisch te werk en elke kost wordt gewikt en gewogen. Haar verslagen zijn een voorbeeld.

Met partner Bob die toen Kanselier was van de Orde zal zij vanaf dan binnen- en buitenland afreizen om waar het kan deel te nemen aan allerlei manifestaties, feesten, bezoeken van verenigingen, om de Orde te propageren en uit te breiden.  Beiden stoppen massa’s vrije tijd en energie in wat zij als het mooiste en zinvolste ervaren.

Men zegt dat achter elke man een groter, bescheidener vrouw staat die organiseert, stuurt, opvangt, motiveert en inspireert.  Dit is Hilde ten voeten uit…  Bijna 40 volle jaren is zij alomtegenwoordig, kent iedereen, elke organisatie. Iedere maal opnieuw organiseert zij de jaarlijkse Investituren die hoogdagen worden van wat wij nu een instituut mogen noemen.  In de organisatie van die Investituren wordt zij bijgestaan door familie en vrienden op wie zij terecht zeer trots mag zijn, hen is ze innig dankbaar voor het titanenwerk die op deze wijze mogelijk wordt.  Wij als Orde plukken nu ook nog de vruchten van het intensief werk  van Hilde, Bob en de ganse vriendenkring.

Hilde wordt voor haar fenomenale inzet bevorderd in de loop van die 40 jaren tot Officier en later Grootlint in de Nobele Orde.  De koning verleent haar de gouden medaille in de Leopoldsorde en de Vlaamse overheid schenkt haar het Ere-plakket voor verdienste van de Vlaamse regering.  Ook het VTM Vereinigung der Traditionsverbände Mitteleuropas kent haar de bijzondere damesmedaille van verdienste toe.

Bob en Hilde worden er een dagje ouder op en Hilde moet noodgedwongen, na een lange moeilijke periode op 22 september 2015 afscheid nemen van haar partner Bob.  In die tussentijd heeft ze krachtig, zowat de ganse administratie van de Orde op zich genomen en gelukkig stonden wij met een gedegen ploeg klaar om de voortzetting van het mooie werk te garanderen.

Bij haar afscheid op het 40-jarig jubileum te Antwerpen wordt haar de titel verleend van Ere-griffier van de Orde, titel die zij ontvangt uit de handen van Z.K.K.H Karl von Habsburg, Beschermheer van de Orde.

Hilde was een warme, wijze vrouw die begrip kon opbrengen voor anderen, luisterde en een uitgesproken eigen mening had.  Ik heb haar leren kennen in discussies maar steeds konden we evolueren naar een gezamenlijk standpunt waarop we konden voortbouwen.  Hard werken, zorg dragen voor …..en minzaam zijn, dat was ze.  Het mooiste moment dat ik met haar mocht delen is toen Yentl was bevallen van haar eerste kindje, zij was toen beretrots , haar geluk kon niet op. 

Bedankt familie en Martine en Marc in ’t bijzonder voor de bijstand en toewijding die jullie voor Hilde hebben betoond.

Hilde’s werk was de Orde, haar denken was de Orde en net zoals Bob was haar streven ..ORDE en Orde leidt tot schoonheid en inzicht.

Noodgedwongen maar zeer dankbaar moeten we afscheid nemen van letterlijk en figuurlijk een grote dame .  Ook haar devies was deze van de Orde…Per arcem ad astra, met de boog naar de sterren of…ik leg de lat steeds hoger en ik richt mij positief op een inspirerend doel.

Dank u.

Bart De Baere

Kanselier/Voorzitter

De Nobele Orde

Westerlo