Daniël Le Grelle

3 februari 2019

De Ordo Nobilis meldt u het overlijden van haar eregrootmeester Graaf Daniël Le Grelle.

In memoriam Graaf Daniel Le Grelle.  Grootmeester 1988 – 1990.

Vrijdag 14 december 2018 te Zandvliet (Antwerpen) namen we afscheid van onze eerste Grootmeester van de Nobele Orde, Graaf Daniel Le Grelle (Wilrijk °20/07/22 – Antwerpen +08/12/2018).

Grootmeester, Graaf Daniel Le Grelle stond inderdaad mee aan de wieg van de Nobele Orde toen die in 1975 werd gesticht.  Hij was een graag gezien sociaal figuur en was een erudiet man die zich inzette voor sociale, sportieve en humane verenigingen.  Zijn lidmaatschappen van heemkundige  en culturele kringen waren legio.  Politiek zette hij zich ook in als gemeenteraadslid te Antwerpen en was zoals onze huidige Grootmeester Dr. Jur. Ph. Leroy, Voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Vereniging.  Hij ondersteunde ook de Europeade waarmee onze Nobele Orde samenwerkte en was ook lid van de provinciale comités van het Belgisch Olympisch Comité.

Grootmeester Daniel Le Grelle was Bestuurder van Continental Bank, Voorzitter van het directiecomite van AIB-Vinçotte en had nog veel andere hoge functies in handel en nijverheid.  Hij werd hiervoor onderscheiden als Commandeur van de orde van Oranje-Nassau, Officier in de Kroonorde, Officier in de Leopoldsorde…

Zijn gulle gastvrijheid op het familiekasteel Reigershof in Berendrecht was spreekwoordelijk en onze voorgangers in de “Nobele Orde” waren er meermaals te gast. Voor zijn inzet werd hij verkozen tot Grootmeester in de “Nobele Orde” in 1988. Hij was het ook die de banden legde met het huis “Habsburg” waardoor ZKKH. Dr. Otto von Habsurg, eerst Grootlint , later Grootmeester en nog later tot aan zijn dood, Beschermheer werd van de “Nobele Orde”.

Onze eerste Grootmeester heeft steeds de werking van de Nobele Orde gevolgd en gesteund, het is dan ook met weemoed dat we moeten afscheid nemen van een groot, warm en nobel “man”.  De Nobele Orde is hem veel verschuldigd.

Aan de familie die een afvaardiging van de Nobele Orde mocht begroeten tijdens de  ceremonie, bieden wij nogmaals onze deelneming aan.

De nabestaanden lieten ons onderstaande bedankingsbrief na: