Pierre Vandenberghe

28 december 2018

De Koninklijke & Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog Brugge meldt u het heengaan van eredeken Pierre Vandenberghe.

Pierre werd lid van de Sint-Jorisgilde Stalen Boog op 16 november 1955, dus 64 jaar geleden.

Hij was zeer actief in de gilde, de gilde bepaalde ook een groot stuk het ritme van zijn leven. Buiten het kruisboogschieten,  ‘ in den ouwen tijd ‘ ,  brachten de gildebroeders immers vaak ook hun vrije tijd door op het terrein of den hof van de gilde, met hun makkers, hun kinderen…

Pierre bekleedde in de loop der jaren verschillende functies, zo werd hij plaatsvervanger, standaarddrager, in 1968 tweede hofmeester, in 1974 eerste hofmeester en in 1980 Deken. Functie die hij tot 1990 zou uitoefenen.

We vierden Pierre diverse malen op en naar aanleiding van het jaarlijkse Sint-Jorisfeest: in 1980 voor zijn zilveren jubileum (25 jaar lid), in 1985 voor zijn paarlen jubileum (30j), in 1990 voor zijn 35 jaar lidmaatschap…enz. Ter gelegenheid van zijn viering voor zijn 45 jaar lidmaatschap werd hij aangesteld tot Ere-deken.

In 2005, het jaar van zijn gouden jubileum (50j), schoot hij zichzelf zowaar nog tot 1e Baljuw.

Op 25-04-2015 huldigden we onzen Ere-deken omwille van zijn diamanten jubileum (60j).

Onder de pers werd het de laatste jaren wat moeilijk voor Pierre…hij kon niet zo goed meer uit de voeten, en evenwicht is net één van de essentiële vereisten voor deze discipline. Maar tot een jaar of 5-6 geleden, waagde hij zich nog wel eens aan het schieten op doel.

Het mag duidelijk wezen…Pierre Vandenberghe…dat was een echten…een gildedier! Hij was gebeten door de gilde, kende alle knepen van ‘ de metier ‘, kon aan een boog werken…en genoot van de confraters om zich heen…zolang ze het maar goed voor hadden met ook ‘ zijn gilde ‘.

Jong en oud, met iedereen kon Pierre overweg…en was hij samen met zijn inmiddels overleden echtgenote, een welgeziene gast op alle feestgelegenheden van de Sint-Jorisgilde…de nieuwjaarsrecepties, het Sint-Jorisfeest, de kermisweek. Ook al ging de mobiliteit erop achteruit…mits wat ondersteuning stapte Pierre fier op uit zijn stoel om met zijn confraters het jaarlijkse “ statieportret “ te delen. De Para in hem liet hier en daar nog een glimp zien.

E Pluribus Unum (Para’s) en Eendracht bant de nijd (devies van de gilde) droeg hij hoog in het vaandel!

Pierre, we gaan je missen…maar niet vergeten!