Willy Van Gheluwe

10 januari 2019

De Koninklijke & Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog Brugge meldt u het overlijden van confrater Willy Van Gheluwe

Confrater Willy Van Gheluwe (°26-01-1937 ) werd lid van de Sint-Jorisgilde Stalen Boog op 3 maart 1968 !!!

In 1972 werd hij derde Hofmeester.

Vervolgens bekleedde Willy nog de functies van Raadslid (1976) en Schildbewaarder (1980).

Anno 1984 nam hij ontslag uit de Eed. Confrater Van Gheluwe was immers ook nog lid van 2 handbooggilden (Karel de Goede en ‘ Sint-Kruis ‘ ) en zijn taak als Eedlid viel eveneens moeilijk te combineren met het runnen van een zaak als zelfstandige.

Confrater Willy tekende echter steeds present op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, het Sint-Jorisfeest, de algemene vergadering…waarbij hij al eens de rol van commissaris vervulde.

We vierden Willy Van Gheluwe in 1993 voor zijn zilveren jubileum (25j), in 1998 voor zijn paarlen jubileum (30j), in 2003 voor 35 jaar lidmaatschap, in 2009 voor zijn smaragden jubileum (40j), in 2013 voor 35 jaar lidmaatschap.

Vorig jaar in 2018 mochten wij Willy op het Sint-Jorisfeest huldigen voor zijn gouden jubileum (50j) en werden wij met velen in diezelfde week getrakteerd op een mooie wederjonst.

We wisten dat Willy al een tijdje ernstig ziek was, hij maakte er niet veel tam-tam rond maar hield het ook niet geheim voor zijn confraters. Hij liet ons duidelijk te kennen dat hij naar de activiteiten zou blijven komen, als en zolang de gezondheid het toeliet.

We zullen Willy blijven herinneren om wie hij was, een fiere man…, geen tafelspringer, maar iemand die zich graag in onze groep bewoog…nu eens ernstig, dan eens lachend, nooit te luid maar veeleer met een knipoog blinkend van achter zijn brilglazen. Iemand op wie je kon rekenen, die de Sint-Jorisgilde een warm hart toedroeg, een luisterend oor.

Willy, we gaan je missen, niet vergeten!!!

Eendracht bant de nijd