Riet Altorf

25 september 2019

Riet Altorf – van der Ven, echtgenote van Paul Altorf, referendaris bij de Nobele Orde

een afscheidswoordje van referendaris Paul Altorf

Met pijn in mijn hart moet ik helaas mededelen dat mijn vrouw Riet afgelopen maandag is overleden. Alhoewel wij reeds lang wisten dat zijn ernstig ziek was, komt haar overlijden toch heel hard aan. Als spil in het gezin maakte zij het mij mogelijk zoveel mooie dingen te doen en sinds kort ook mijn inzet voor de Nobele Orde.

Mit Schmerzen im Herzen muss ich leider mitteilen, dass meine Frau Riet letzten Montag gestorben ist. Obwohl wir schon lange gewusst hatten, dass er schwer krank war, war ihr Tod sehr schwer. Als Dreh- und Angelpunkt in der Familie hat sie es mir ermöglicht, so viele schöne Dinge zu tun und in letzter Zeit mein Engagement für den Edlen Orden. 

Avec la douleur au coeur, je dois malheureusement annoncer que mon épouse Riet est décédée lundi dernier. Bien que nous sachions depuis longtemps qu’il était gravement malade, sa mort a été très difficile. En tant que pivot de la famille, elle m’a permis de faire tant de belles choses et, récemment, mon engagement envers l’Ordre Noble. 

Paul Altorf