Ruud van der Linde

12 augustus 2019

Gilde van St. Antonius Abt-St. Catharina te Nistelrode (NL.) in diepe rouw nav. het overlijden van haar Hoofdman Ruud van der Linde.

In memoriam voor Ruud van der Linde op 10 augustus 2019

Ruud van der Linde, onze hoofdman.

Abrupt uit het leven weggerukt. Diep bedroefd zijn wij met het verlies van onze hoofdman die een schrijnende leegte bij allen achterlaat. De leden en sympathisanten van het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina omringen Ruud en zijn geliefden met de laatste gilde eer en geven uiting van hun innige deelneming aan echtgenote Tonny en familieleden. Op de kist, bedekt met het oude vaandel, liggen zijn hoed met hoofdman-agraaf, sjerp en koningsschild als stil eerbetoon. Aan het stemmingstableau, rechts op het altaar, hangt het herinneringsschild.

Ruud was vanaf de herinrichting in maart 1991 vice hoofdman van het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina en werd in 2007 hoofdman. Van 2008 tot 2010 droeg hij bovendien de eretitel gildekoning. Tijdens zijn 13 jaar hoofdmanschap heeft hij zich ingezet voor de continuïteit van onze vereniging.

Ondanks zijn volle agenda werkte hij vol ijver mee met de gilde vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van het terrein en bebouwing op de GILDENHOF, de locatie van ons gilde. Ook was hij ingedeeld in de bardienst, vervulde  deze taak elke 14 dagen op de clubavonden en nam traditiegetrouw een kroketje mee naar huis voor – zoals hij zei – ‘ons Tonneke’.

In de bestuursperiode van Ruud is de unieke gildekapel gebouwd die in 2016 plechtig werd ingezegend door bisschop Mutsaerts. Tevens werd in dat jaar het 25 jarige jubileum van de herinrichting van ons gilde groots gevierd.

Als paardenman vond hij dat ons gilde niet zonder standaardruiter kon. Het  is Ruud ten voeten uit om dat dan te realiseren wat in zijn hoofd zit. Het resultaat is een indrukwekkende paard-ruiter combinatie. Een trotse bezit van onze vereniging.

Zijn recent initiatief is het realiseren van een schietinrichting voor de luchtbuks. Naast schieten met kruisboog en flobertgeweer wordt dit de nieuwe discipline binnen ons gilde. Spijtig genoeg kunnen we hem het resultaat, waarmee hij ongetwijfeld tevreden zou zijn, niet meer tonen.

Voor zijn inzet aan het gildewezen werd Ruud onderscheiden door de Nobele Orde van de Papegay met de zilveren medaille. Deze Europese orde honoreert personen voor hun grote verdiensten aan het schutters- en gildewezen.

Wij zullen de vele herinneringen die hij achterlaat koesteren en zijn erg dankbaar voor al hetgeen hij heeft bijgedragen aan ons gilde.

Als blijvende herinnering aan hem wordt een zilveren schild met zijn naam in de gedenkboom geplaatst. De boom heeft een prominente plek in ons gildehuis. Zo is hij blijvend in ons midden en zullen de gildezusters en gildebroeders met respect de naam uitspreken van onze gildebroeder:

Ruud van der Linde.

Uitgesproken tijdens de afscheidsdienst in de St. Lambertuskerk door erehoofdman Ton Vorstenbosch – Ere-Raadslid van de Nobele Orde

Ook de pers heeft heel wat aandacht voor het overlijden van Ruud van der Linde

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/grote-belangstelling-voor-indrukwekkende-uitvaart-ruud-van-der-linde~a2fa760c/

https://www.dehoefslag.nl/laatste-nieuws/fei-dierenarts-ruud-van-linde-overleden-val-van-paard.html